Menu

Oferta

Oferta

 

Księgowość to profesjonalne i skuteczne narzędzie w zarządzaniu Państwa Firmą. Nasze Biuro Rachunkowo – Usługowe pomoże osiągnąć zakładane cele Państwa firmy. Oferowane przez nas usługi księgowe to pełna obsługa rachunkowa, podatkowa, kadrowo-płacowa. Przedsiębiorstwa.

Usługi rachunkowe świadczone są przez nas przy użyciu nowoczesnych systemów informatycznych. W jej zakres wchodzi prowadzenie ksiąg handlowych, a także księgi przychodów i rozchodów.

Oferujemy:

Prowadzenie Ksiąg Handlowych

 • organizacja działu księgowości
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • rejestracja dokumentów księgowych
 • prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
 • przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • uczestniczenie w przeprowadzanych badaniach sprawozdań finansowych i kontrolach skarbowych i podatkowych
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie uproszczonej księgowości podatkowej
 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • roczne rozliczanie działalności

Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego

 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • roczne rozliczanie działalności

Zeznania roczne i deklaracje

 • PIT-16 – karta podatkowa,
 • PIT-28 – ryczałt ewidencjonowany,
 • PIT-36 – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • PIT-37 – osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej,
 • CIT- 8 – osoby prawne.

Sprawozdania i raportowanie

 • sprawozdania finansowe (roczne, miesięczne),
 • sprawozdania urzędowe.

Prowadzenie obsługi kadrowo – płacowej

Kadry:

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie wymaganych ewidencji pracowniczych, tj. czasu pracy, urlopowych, wynagrodzeń,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, a także innych niezbędnych dokumentów,
 • zgłaszanie pracowników w ZUS oraz sporządzanie miesięcznych raportów rozliczeniowych ZUS RMUA,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy.

 Płace:

 • sporządzanie list płac,
 • przygotowywanie pasków wynagrodzeń,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS oraz ich przekazywanie drogą elektroniczną.

Dodatkowe usługi:

 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
 • wypełnianie wniosków kredytowych,
 • raportowanie wg indywidualnych potrzeb klienta
 • reprezentowanie przed urzędami państwowymi (Urząd Skarbowy, ZUS),
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa.
 • pomoc w przygotowywaniu pozwów do Sądu
skontaktuj się z nami